Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama
foto
O2 Pack - Kyslík pro první pomoc
Zařazeno do kategorie:
Zdraví - pomůcky pro lepší dýchání
Výrobce, příp.dovozce:
Oxylife
Skladová dostupnost:
Nyní nedostupné
Cena 5179 Kč
ID zboží 001580
 
Sdílet produkt:                

Související hesla:
1.pomoc, Astma, Autopříslušenství, Dýchání, Imunitní systém, Krevní oběh, Kyslík, Libido, Mozek, Nádory, Paměť, Potence, Pro seniory, Rakovina, Senior, Spánek, Stárnutí, Zdravotní pomůcky, Zdraví, Oxyterapie

Parametry:
Kyslíkové generátory/koncentrátory, Domácí použití, Přenosný a mobilní, Použití do auta, Kyslík v plechu

Kyslíkový generátor O2-Pack je prvním bezpečným a výkonným zdrojem kyslíku. Umožňuje použití v naléhavých situacích

Co je O2 Pack
Kyslíkový generátor O2-Pack je prvním bezpečným a výkonným zdrojem kyslíku.
Jednoduché zacházeni s O2-Pack umožňuje použití ve všech naléhavých krizových situacích, které vyžadují rychlý přívod kyslíku.

Výkonný a přesný:
Kyslíkový generátor O2-Pack produkuje 3 litry kyslíku za minutu po dobu 12 minut bez údržby a bez regulování. Použití masky, která se nachází pod víkem, zvyšuje kapacitu dýchacího ústrojí v průměru až o 40%.

Lehký a kompaktní:
O2-Pack má hmotnost menší než 1 kg a lze jej umístit naprosto všude např.:
- v lékařské ambulanci
- v pohotovostní lékařské brašně
- v autě
- v domácnosti atd.

Popis výrobku
Výrobek je navržen jako kyslíkový generátor k jednorázovému použití. Samotný přístroj O2-Pack se skládá z válcovité schránky obalené lepenkou o rozměrech 250 mm (délka) a 90 mm (průměr) a váhy 875 g (netto), ve které je umístěna nádoba s ocelovým pláštěm naplněná matečnou látkou NaClO3 (Chlorečnan sodný).

Bavorský technický kontrolní úřad (TUEV Bayern e.V.) zařadil výrobek do kategorie Přístroje IV (Equipment IV) (inhalační přístroj, bez napájení z vnějšího zdroje) podle směrnic pro Zdravotnické přístroje (Medical Equipment Regulations). Výrobek proto nepodléhá povinným zkouškám.

Pravidelná údržba a kontroly nejsou požadovány.

Konstrukce a zacházení s výrobkem

Hlavní nádržka vyrobená z kovu obsahuje matečnou látku k reakci:

NaClO3

Počáteční energie požadovaná ke spuštění chemického procesu uvnitř válce je dodaná nárazovou spojkou (kolíkem), který se uvolní po aktivaci indukčního procesu, tj. po zatažení plastikového kroužku. Tento mechanismus spouští chemický proces bez jakéhokoliv jiskření.Není žádná možnost ovlivnění tohoto reakčního procesu anebo regulování průtoku kyslíku. Jakmile je reakce spuštěna, pokračuje až do úplného spotřebování zásoby látky.Po iniciaci uvedené chemické reakce dochází exotermickým procesem při teplotě přibližně 450 °C k rozkladu chlorečnanu sodného (NaClO3) na chlorid sodný a kyslík (za vytvoření meziproduktu NaClO4) podle chemické reakce2 NaClO3 ------------ 2 NaCl + 3 O2Rychlost této reakce, a tím také množství molekul uvolňovaného kyslíku za časovou jednotku, jakož i rozsah uvolňovaného tepla, jsou zmírňovány - tj. zpomalovány - pomocí přídavku jemně rozptýleného práškového železa (Fe). Vytváření Cl2 je zabráněno přidáváním BaO.Po ukončení této reakce zůstávají jako konečné látky reakce pouze NaCl a oxid železnatý.

Vypouštěný plyn je bezbarvý, absolutně neutrální vůně. Podle zkušební zprávy vypracované firmou

Linde AG je stupeň čistoty uvolňovaného kyslíku 98 %.

Kyslík produkovaný uvedenou reakcí je veden přes trubici do průhledné PVC masky zelenavé barvy, s postraními otvory. Těsně před maskou je na trubici zabudován měřič průtoku, přičemž červená značka je indikátorem přítomnosti průtoku.

Maska pro jednorázové použití v části nad nosem má pružný kovový proužek a může být dostatečně fixovaná na tvář pacienta pomocí popruhu (řemínku).

Naměřené hodnoty

Podle informací dodaných výrobcem přístroje a podle hodnot uvedených ve výše zmíněné zkušební zprávě firmy Linde AG uvedená chemická reakce vyprodukuje nepřetržitý průtok kyslíku v objemu 2,5 - 3 litry za minutu po dobu asi 12 minut.

Naše vlastní měření tyto hodnoty potvrdily. Tři série měření přinesly tyto výsledky:

Zkouška 1 průtok ca 2,6 litru za minutu. Po dobu 12 minut 38 sekund
Zkouška 2 průtok ca 2,6 litru za minutu. Po dobu 11 minut 56 sekund
Zkouška 3 průtok ca 2,5 litru za minutu. Po dobu 12 minut 32 sekund
Přístroje tak produkovaly v průměru přibližně 32 litrů kyslíku po dobu ca 12 minut.

Pohotovostně-zdravotnické a bezpečnostní aspekty z pohledu skladování a použití přístroje
Lepenková nádoba je pevná. Podle našich vlastních zkoušek vydrží kyslíkový generátor pád na betonovou podlahu z výšky až pěti metrů a při různých úhlech dopadu bez jakéhokoliv vážnějšího poškození. Nejsou žádné informace o teoreticky možných změnách lepenkové schránky, kovového válce a indukčního mechanismu po dlouhodobém skladování výrobku ve vlhkém prostředí.

Výbuchová teplota látky je 630 °C. Vzhledem k této extrémně vysoké iniciační teplotě nemůže proto mechanické působení (natřásání, svržení, narážení, mačkání, atd.) samo o sobě způsobit explozi. Tento fakt naznačuje, že skladování výrobku i v nepříznivých podmínkách není nebezpečné.

Vzhledem k podstatně malému množství kyslíku, které může být uvolněno z jednoho přístroje O2-Pack, nemůže mít současné skladování několika nádob za následek zvýšené riziko požáru, např. v budovách. Výhody okamžité dostupnosti zdroje kyslíku při první pomoci u potencionálně smrtelných náhlých případů musí být proto vzaty v úvahu při každém rozhodování o skladování takových výrobků, dokonce i v prostorách s potencionálním rizikem požáru.

Bezpečnostní ventil na ocelové nádobě zabraňuje vytváření jakéhokoliv závážného zvyšování tlaku v systému a tím také v reakční nádobě, např. v důsledku zablokování vypouštěcích otvorů v masce. Kromě toho, kovová spirála uvnitř trubice zabraňuje dvojitému ohýbání kyslíkové trubice. Naše praktické zkoušky prokázaly, že přerušení průtoku kyslíku tímto způsobem není možné.

Zacházení s přístrojem je relativně jednoduché. Aplikace masky, ze které je i slyšet uvolňovaný „vzduch" je samovysvětlující. Jeho použití zdravotnickými laiky za mimořádných stresových podmínek by nemělo být žádným problémem. Funkce kyslíkového generátoru může být monitorována pomocí měřiče průtoku umístěného na trubici. K chybám způsobeným zacházením s přístrojem prakticky nemůže dojít.

Podle výše zmíněné zkušební zprávy firmy Linde AG čistota uvolňovaného kyslíku byla > 96,5 % v každém časovém intervalu. Hlavní zjištěné nečistoty tvořily Ar, N2 a CO2. Nebyly zjištěny žádné sloučeniny chloru nebo bromu a N2O.

Výhody
Kyslíkový generátor pro první pomoc O2-Pack je v současné době nejkompaktnější generátor kyslíku (nejedná se o tlakovou nádobu !) v kompletu s maskou. Snadné a bezpečné použití (malé rozměry, nízká hmotnost, přenosnost - přístroj může být okamžitě použit kdekoliv) i osobami bez výcviku.

Kyslíkový generátor O2-Pack neznečišťuje životní prostředí.

Technické údaje
Objem kyslíku : 3 litry za minutu po dobu 12 minut.
Optimální čistota bez chlorovaných nebo brómovaných látek.
Minimálně 40% obsah kyslíku po smíchání se vzduchem v masce.

Specifikace
Výkon : 3 litry kyslíku/min
Obsah kyslíku: 36 litrů
Čistota kyslíku:99,8 %
Doba účinku: 12-13 min.
Hmotnost: 900 g
Rozměry: výška-250 mm
průměr- 90 mm
Nevýbušné provedení- beztlaková nádoba

Bezpečnost
Zajištěná operační doba, zajištěný dodávaný objem kyslíku jednorázovým použitím.
Nevýbušné provedení výrobku.
Transport a skladování nevyžadují žádná speciální opatření.
Spirální hadice zabraňuje tvoření smyček (uzlování);
(srovnejte první 3 body s tlakovou nádobou).

Logistika
Skladování bez nutnosti údržby, zkoušení nebo funkční kontroly.
Přístroj přesně „zapadne" do jakékoliv pohotovostní soupravy.
Decentralizovaný, jednoduchý a nenákladný zásobník.

Charakteristiky a účinnost
Žádné vedlejší účinky.
Žádné skutečné kontraindikace.
Hygienické snadné použití.
Pokrytí zvýšené potřeby kyslíku.
Dodatečný uklidňující účinek podaného kyslíku.
Podání kyslíku je významným pozitivním a psychologickým prvkem pro příjemce.
Ke zvýšení arteriálního parciálního tlaku dochází rychle a významně.

Aplikace
Často jediná možnost svépomoci u nenadálých událostí.
Velmi jednoduché fungování přístroje.

Kyslík je život
Zajišťování přívodu kyslíku ke tkáním a orgánům má tu nejvyšší prioritu u nenadálých událostí !

Obrázky:

foto 

Související produkty:

foto
32850 Kč
Kröber, Německo / Nyní nedostupné
KRÖBER O2 je kyslíkový koncentrátor (95% O2, 6l/min.) nové ...
 
Zaslat dotaz operátorovi: (položky označené * jsou povinné)
    

 
Sledovat cenu produktu č. 001580 O2 Pack - Kyslík pro první pomoc

 
Přeposlat tuto položku č. 001580 O2 Pack - Kyslík pro první pomoc na Váš email nebo email kamaráda, přítele apod., který by o ni mohl mít zájem. 
Reklama